Ken jezelf! Mijn vaardigheden

Selecteer in deze lijst 3 tot 10 vaardigheden waarin je succesvol bent. Klik ze aan onder de "+". Selecteer daarna in de lijst je ontwikkelpunten. Vink ze aan onder de "-".

Laat ook een ander, die jou goed kent, deze lijst later voor jou invullen. Komen er verrassende andere dingen uit? Goed om eens over na te denken voordat je gaat solliciteren of een opleiding zoekt!

+: Sterke kanten
-: Verbeterpunten

+ - + -
Adviseren Analyseren
Anderen enthousiasmeren Besluiten nemen
Concepten maken Duidelijk maken
Hard werken Hoge eisen stellen aan je werk
Instrueren Je gedragstijl veranderen
Kansen signaleren Klantgericht zijn
Leiden Luisteren
Nieuwe dingen leren Oordeel vormen
Op mensen afstappen Optreden
Overtuigen Plannen
Presenteren Prioriteiten stellen
Richting geven Samenwerken
Schematiseren Schrijven
Systeem ontwerpen Uitvinden
Verbeteren Visie ontwikkelen
Voortgang bewaken Voorzitten