Nieuws

De zelfstandige slash worker is geen Y

Veel generatiedenkers schetsen de Generatie Y  als een generatie die zichzelf wil ontplooien. Hij zoekt ruimte voor zijn eigen passie, wil graag flexibel werken en start een eigen bedrijf. En ziet kansen en uitdagingen om verschillend werk te combineren. Kevin wheeler noemt het slash work: als in musicus / telemarketeer. 

Het CBS publiceerde afgelopen week een onderzoek naar slash work: de combinatie van twee banen of in combinatie met werk als zelfstandige. Het aantal slash workers groeit. 7,6% van alle werkenden hebben 2 banen (476 duizend). Twee op de drie daarvan heeft 2 banen en werkt relatief kort. Ze werken 32 uur per week ten opzichte van 33 uur bij 1 baan. Dit zijn in 60% vrouwen. Denk aan sectoren als de zorg, horeca en dienstverlening.

Het aantal mensen dat een baan en zelfstandigheid combineert groeit. Vooral in de sectoren Informatie en communicatie, specialistische zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur en overheidsdiensten. Ze maken lange dagen, gemiddeld 39 uur per week.  Maar het is niet de generatie y die dit vooral doet. De grootste groep die een baan en zelfstandigheid combineren is de groep generatie X mannen... Eigenlijk best traditioneel….