Nieuws

Quick scan onboarding

Is de onboarding in jouw organisatie op orde? Maak onze quick-scan onboarding. Die geeft je inzicht in de belangrijkste facetten van onboarding en de manier waarop die geregeld zijn in de bedrijf.

Samen met adviesbureau Kenhardt is een quick scan ontwikkeld voor managers en HR medewerkers die vaak met nieuwe mensen te maken krijgen. De scan licht de aspecten door die een onboarding laten slagen of falen: pre-boarding, het managen van verwachtingen, de kwaliteit van feedback, de evaluatie. Wanneer je de scan invult, krijg je een op maat rapport over de onboarding in jouw organisatie.