Onboarding

Peer support

Nieuwkomers leren veel van hun collega's. Denk aan kennis en vaardigheden voor hun baan, feedback op hun gedrag, ervaren van de cultuur en het leren kennen van de juiste mensen.  Goede support door collega's is onontbeerlijk voor  onboarding. Dat vraagt om collega's die in staat zijn de juiste support te geven aan nieuwkomers. Als coach en als adviseur.

 

Achtergrond
Door coaching worden mensen uitgedaagd om hun vragen en ontwikkelbehoeften te benoemen, te concretiseren en te realiseren. Het is een activiteit waarin vergroting van zelfbewustzijn en zelfsturing centraal staan. De coach helpt je, door vragen en samenvatten, zelf een oplossing te vinden.

De relatie tussen coach en gecoachte is gebaseerd op gelijkwaardigheid. De ontwikkeling van de gecoachte verloopt langs het creëren van bewustzijn, het maken van keuzes en het nemen van de verantwoordelijkheid voor die keuzes.

Mensen kunnen ook veel leren van advisering. Al is het iets heel anders, want bij advisering wordt de oplossing direct gegeven. Anders gezegd: de adviseur doet inhoudelijke interventies.

De relatie tussen adviseur en geadviseerde is in de basis niet gelijk: de adviseur beschikt over kennis en deskundigheid die de geadviseerde nodig heeft.


Peer support ontwikkelen
Een goede voorbereiding van collega's, die de nieuwkomer support leveren, is cruciaal. Inhoudelijk en theoretisch zodat ze weten wat voor een nieuwkomer belangrijk is. Maar ook in het oefenen en voeren van gesprekken.

Wij werken volgens het GROW model van John Withmore

Goals               Wat wil je bereiken? Wat is je doel?

Reality              Wat is je huidige realiteit? Waar ben je nu?

Options             Welke keuzes heb je? Welke opties zie je?

Will                    Welke optie neem je? Wat ga je nu doen? Welke actie?
 

Training peer-support
Wij verzorgen een training peer support voor uw collega's die regelmatig nieuwkomers begeleiden, coachen of adviseren. In-house en op maat gemaakt.
Daarnaast trainen wij uw HRM of opleidingsmanager om  hun collega's te trainen die een nieuwkomer gaan begeleiden.