Onboarding

Scan onboarding

Scan onboarding

 

U wilt graag inzicht in de effectiviteit en organisatie van uw huidige onboarding en advies over verbetermogelijkheden.
 

Scan

Workwonders voert een scan uit waarbij u zicht krijgt op de mening van nieuwkomers over uw onboarding.

- de tevredenheid van werknemers over de belangrijkste pijlers voor onboarding: omgang met verwachtingen, het leren kennen van de baan, het bouwen van een netwerk, het eigen maken van de cultuur en de overdracht van regels en procedures
- de waardering van de voorwaarden voor onboarding: de wederzijdse feedback, mogelijkheden tot verbinding en de mate van betrokkenheid en trots
- de organisatie van onboarding: de effectiviteit en efficiency van middelen en support die u momenteel inzet.  

Deze scan is desgewenst op maat te maken voor uw organisatie. Hij kan eventueel worden uitgebreid met kwalitatieve interviews met specifieke doelgroepen binnen uw organisatie.

 

Rapportage
Over de resultaten van de scan wordt een rapportage gemaakt. In de rapportage vind u de resultaten van de scan: wat gaat er goed en wat kunt u verbeteren. De resultaten worden afgezet tegen een externe benchmark.

 

Advies

De rapportage wordt aangevuld met een advies over verbetermogelijkheden. Waar liggen de kansen om uw onboarding effectiever en leuker te maken.