Recruitment

Een professioneler vak

Recruitment is een jong vakgebied. Het omvat in onze opinie alle aspecten van de instroom van personeel.
Vanuit de binnenkant van de organisatie praat u over personele behoeftes, de competenties en kennis die nodig zijn om de organisatie succesvol te maken, de manier waarop u selecteert en mensen goed aan boord krijgt..
Vanuit de buitenkant praat u over het personeelsaanbod, de plekken waar u mensen vindt en hoe u hen werft. 

Recruitment gaat over inkoop en verkoop. Over HRM en sales. Over het creeren van verwachtingen en het waarmaken van die verwachtingen.Voor ons zijn die aspecten onlosmakelijk verbonden. Ook wanneer deze fysiek door andere mensen in de organisatie worden gedaan.

Het is daarom van belang kennis te delen op alle vlakken zodat we het vakgebied samen professionaliseren. 
 

Recruitment strategie 
Zoals een oude horeca baas eens zei: "Als je je hoofd niet gebruikt, moet je je benen gebruiken". Eerst nadenken voordat je het terras oploopt!  Zo is het ook met Recruitment. Zonder focus en kennis blijft u rennen. Bepaal uw prioriteiten. Ken de arbeidsmarkt en doelgroep. Bepaal behoeften. Maak een strategisch recruitment plan. En ontwerp de tactisch & operationele uitvoering. 

 

Kennis van de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt bepaalt uw strategische richting van recruitment. Het voorzien van fricties op de arbeidsmarkt en de trends in gedrag van kandidaten zijn mede bepalend of en hoe u aanbod kunt genereren. U zult daarom kennis moeten verzamelen over de markt.  

 

Werving:  aantrekken van personeel:
Veel organisaties werken met inbox recruitment: ze plaatsen een advertentie en wachten tot kandidaten zich in hun inbox melden. Dan zijn dat niet per definitie de beste kandidaten. Kijk kritisch naar uw wervingstrategie en zoek de juiste mix. 

 

Selecteren
Hoe vindt u de beste kandidaat voor uw organisatie en de vacature die u heeft. Criteriumgericht, competentiegedreven selectie, passend bij de ambities en doelstellingen van de organisatie

 

Onboarding:  het opnemen van personeel:
De voordeur openzetten terwijl de achterdeur openstaat. Hoewel steeds meer mensen flexibeler werken, is het goed te onderzoeken of en hoe u medewerkers kunt blijven boeien.