Recruitment

Arbeidsmarkt trends

Trends op de nederlandse arbeidsmarkt from ardienne
 
  Algemene informatie  
cbs  Barometer beroepsbevolking. Alle weetjes over de beroepsbevolking in Nederland. Hoe ziet deze er uit? Hoeveel mensen werken er parttime? En zelfstandig?
cbs Nederlandse arbeidsmarkt in vogelvlucht Informatie over de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. De meest relevante kengetallen voor de nederlandse arbeidsmarkt.
cbs Werkende moeders Tool waarmee je analyseert hoe de arbeidsmarktparticipatie van werkende moeders is.
cpb Beleidsanalyses arbeidsmarkt Economische analyses voor de arbeidsmarkt. Denk aan flexibilisering, oudere werknemers, globalisering
RWI Arbeidsmarktgegevens Raad voor Werk en Inkomen  Diverse onderzoeken naar werk en inkomen. Waaronder de jaarlijkse arbeidsmarktscan (tot 2012)
UWV Werk.nl onderzoeken Schetsen over diverse arbeidsmarktsegmenten zoals regio, branche of sector
Manpower  Manpower employment Index Survey  Werkgeversonderzoek naar de arbeidsmarkt door uitzenbureau manpower (internationaal)
Randstad Randstad werkmonitor Periodiek onderzoek naar werk en de markt
   Branche informatie  
Kenniscentrum horeca Horeca  Database met (regionale) gegevens over de horeca
VTL Logistiek en transport Rapportages met arbeidsmarkt en scholingsgegevens
Eib Bouw Economische analyses voor de bouw (pdf documenten)
SBO Onderwijs Gegevens over onderwijspersoneel in primaire en voortgezet onderwijs
Stamos Onderwijs Statistieken ArbeidsMarkt OnderwijsSectoren: gegevens over verschillende sectoren en doelgroepen
  Wetenschap  
 ROA  Research center voor onderwijs en arbeidsmarkt Wetenschappelijke rapporten over opleidingen en arbeidsmarkt (waaronder forecast onderwijs en beroep) Universiteit maastricht
 SEO Social Economisch Onderzoek Wetenschappelijk onderzoek naar de arbeidsmarkt in opdracht. oa de toekomst van de arbeidsmarkt
   Europees  
Cedefop European center for the development of vocational training Europees onderzoeksbureau dat rapporteert over beschikbare skills in Europa
Eurostat  European Labourmarket  Europese arbeidsmarkt statistieken, inclusief de Labour Force Survey
ILO International Labour Organisation database met arbeidsmarktgegevens van over 200 landen. Wel even zoeken...
OECD Labour Force Statistics Internationale database met arbeidsmarktgegevens
  Arbeidsmarkt benadering  
     
NOA Arbeidsmarkt zoek gedrag Onderzoek naar manieren waarop werkendenzoekenden werk zoeken
IG group AGO Onderzoeksbureau naar arbeidsmarktgedrag van werknemers,  in opdracht, o.a. Arbeidsmarkt gedragsonderzoek

De arbeidsmarkt goed kennen is een voorwaarde voor het bepalen van een Sourcing Strategie. Is er voldoende aanbod op de markt? Is dat aanbod eenvoudig te bereiken? Of is het verstandiger de oplossing te zoeken in het aanpassen van de vraag? In bovenstaande tabel vind je plekken waar je informatie kunt downloaden.