Recruitment

Strategisch Recruitment

Vragen:
Het aantrekken van nieuw talent loopt niet als verwacht. Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk verbeteren? Workwonders voert de regie om jullie recruitment strategie te optimaliseren. Voor het gehele traject of  voor onderdelen van het traject. 

Een voorbeeld  stappenplan:

Stap 1: Behoefte analyse
Een analyse van de huidige en toekomstige behoeften. Wie zoek je? Binnen welk tijdspad? Hoe ziet de externe arbeidsmarkt er uit? En als de mensen er niet zijn, hoe kun je dat dan oplossen? 

Stap 2: Inrichten van de recuitment organisatie
Een optimale inrichting van de recruitment organisatie. Welke taken worden waar neergelegd? Wie zorgt er voor behoefte inventarisatie, arbeidsmarktcommunicatie & media gebruik, werving, selectie en het inwerken van nieuwe medewerkers? HRM, Recruitment, lijnmanagement of externe partijen?

Stap 3: Ontwikkelen van een wervingsplan met de juiste candidate experience
De creatie en uitvoering van een wervingsplan, waarbij de kandidaat centraal staat. Welke strategie en taktiek gebruik je om het juiste talent te werven? Hoe zorg je dat werving niet alleen een zaak van de recruiter blijft maar ook anderen zich daarvoor inztten? Via welke kanalen en met welke middelen ga je werven? Workwonders zoekt samen met de organisatie naar een uitgekiende mix van sourcing, employer branding, arbeidsmarkt communicatie, referrals, etc.

Stap 4: Selecteren van de juiste kandidaat
De creatie en uitvoering van het selectietraject. Welke middelen kies je voor de selectie van kandidaten, hoe zorg je voor goede selectiegesprekken door HRM en de lijn? Doe je dit zelf of huur je hiervoor iemand in?

Stap 5: Onboarding van nieuwe medewerkers
De introductie en eerste drie maanden van de nieuwe medewerker. Hoe zorg je voor een optimale start (en daarmee retentie) van nieuw personeel? En evaluatie van het recruitment proces?

Wilt je weten wat ik voor je organisatie kunnen betekenen, neem dan contact op met mij ( Ardienne Verhoeven).