Recruitment

Strategisch Recruitment

Vragen:
Het aantrekken van nieuw talent loopt niet als verwacht. Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk verbeteren? Workwonders voert de regie om uw recruitment strategie te optimaliseren. Voor het gehele traject of  voor onderdelen van het traject. 

Een voorbeeld  stappenplan:

Stap 1: Behoefte analyse
Een analyse van de huidige en toekomstige behoeften. Wie zoekt u? Binnen welk tijdspad? Hoe ziet de externe arbeidsmarkt er uit? En als de mensen er niet zijn, hoe kunt u uw behoeften dan aanpassen? 

Stap 2: Inrichten van de recuitment organisatie
Een optimale inrichting van de recruitment organisatie. Welke taken worden waar neergelegd? Wie zorgt er voor behoefte inventarisatie, arbeidsmarktcommunicatie & media gebruik, werving, selectie en het inwerken van nieuwe medewerkers? HRM, Recruitment, lijnmanagement of externe partijen?

Stap 3: Ontwikkelen van een wervingsplan
De creatie en uitvoering van een wervingsplan. Welke strategie en taktiek gebruikt u om diverse doelgroepen te werven? Hoe postioneert u zichzelf? Via welke kanalen en met welke middelen? Hoe bereikt u de latente werkzoekenden. Workwonders zoekt samen met u naar een uitgekiende mix van employer branding, arbeidsmarkt communicatie, mediamanagement, referrals, e-recruitment, etc.

Stap 4: Selecteren van de juiste kandidaat
De creatie en uitvoering van het selectietraject. Welke middelen kiest u voor de selectie van kandidaten, hoe zorgt u voor goede selectiegesprekken door HRM en de lijn? Doet u dit zelf of huurt u hiervoor iemand in?

Stap 5: Onboarding van nieuwe medewerkers
De introductie en eerste drie maanden van de nieuwe medewerker. Hoe zorgt u voor een optimale start (en daarmee retentie) van nieuw personeel? En evaluatie van het recruitment proces?

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen, neem dan contact op met  Ardienne Verhoeven.