Succesvolle eerste 90 dagen, artikel in MT

Drie vragen aan Ardienne Verhoeven in Management Team: In de eerste 90 dagen wordt bepaald of een leider succesvol wordt.  Over en weer verwachtingen managen is de crux.

 

1.            Waar gaat het mis?

‘In Hay-onderzoek ziet 40 procent van de organisaties goede mensen snel vertrekken omdat verwachtingen niet uitkomen. Ik noem dat: het belang van een realistic job preview. En hoe realistischer, hoe beter. De risico’s op een mismatch zijn trouwens het grootst bij mensen van buiten, zo blijkt, en als de verschillen groot zijn met de groep die er al zit.’

2.            Is jezelf inwerken niet vooral eigen verantwoordelijkheid?

‘Deels. Maar een organisatie moet het wel faciliteren. Zeker de eerste 3 maanden, en bij executives zelfs langer. Zij hebben een hoger afbreukrisico, en een groter aantal stakeholders. Bovendien is het lonely aan de top. Je moet dus ook mensen hebben die jou succesvol willen maken. Ik onderscheid twee aanpakken. De eerste is van: ‘Wij doen dat hier zo, dus we willen dat jij dat ook doet’. De tweede – waar ik voor pleit – gaat uit van de vraag: waar is iemand goed in? Hoe kunnen wij daar als organisatie zoveel mogelijk succes uithalen? Het gaat uiteindelijk om goede feedback over en weer. Mensen die hun feedback kwijt kunnen, blijven.’

3.            Waarom is het traditionele voorstelrondje niet genoeg?

‘Of iemand blijft of niet hangt vooral af van of je waarde kunt toevoegen. Als je ziet dat jouw frisse blik effect heeft, dat er dingen veranderen, dan voelt het goed. Daar moet je als organisatie dus ruimte voor maken, als je wil dat een nieuweling succes heeft.’

Lees het hele interview: www.mt.nl/boeken