De arbeidsmarkt bepaalt je prioriteiten

Veel Recruiters en HRM'ers laten zich leiden door de vraag vanuit de organisatie. Ik ben een pleitbezorger van  denken van buitenuit. Wat gebeurt er op de arbeidsmarkt en wat betekent dat voor je Recruitment en HRM beleid. Hoe kun je anticiperen op veranderingen? En welke prioriteiten moet je daarin leggen.

Heeft traditionele  personeelsplanning nog wel zin of moet je toe naar "Talent on Demand"? Is verduurzaming van personeel echt een prioriteit of zijn er nog steeds veel onterechte vooroordelen ten opzichte van ouderen? Waarom maken we zo'n groot verschil tussen vast en flex? Is het niet veel verstandiger om het psychologisch contract in plaats van het juridisch contract leidend te laten zijn bij HRM tools als talent management en recruitment?

Zo maar wat vragen die leiden tot veel discussies binnen HRM en Recruitment. Niet één waarheid is dé waarheid. Er kunnen veel wegen naar Rome leiden. Download hier mijn presentatie over het onderwerp. 

Of kijk op http://www.slideshare.net/ardienne/trends-op-de-arbeidsmarkt