De topman van IHC Merwede vertrekt vroegtijdig. Dat is niet uniek. Ruim 40% van de exectives faalt in zijn nieuwe functie.

Voor een deel zit de oorzaak in selectiefouten. Er is bijvoorbeeld onvoldoende geselecteerd op een fit met de cultuur of op het bezit van de juiste vaardigheden en competenties. Maar voor een groot deel zit dat in een gebrekkige onboarding.
Cruciaal voor een goede onboarding zijn de juiste verwachtingen over en weer. Die blijven vaak onuitgesproken. En als ze onuitgesproken blijven, kunnen ze ook niet worden waargemaakt. Dat zijn dure en onnodige fouten bij de start van een kandidaat.

Voor het waarmaken van verwachtingen is feedback nodig. Wanneer iemand iets anders doet dan van hem verwacht, moet hij dat horen. Vaak wordt dat onvoldoende direct gezegd. Maar als het wordt gezegd,   blijkt 26% van de nieuwe executives die feedback niet te kunnen accepteren, blijkt uit Amerikaans onderzoek van Kennedy Information. Reden om daarop nieuwkomers te selecteren en managers en coaches op een goede manier feedback te leren geven.