De kracht van positieve verwachtingen bij nieuwkomers

Waarom verwachtingen zo belangrijk zijn bij nieuwe collega's
Je verwachtingen over je werk en je collega’s zijn heel bepalend voor de keuzes die je maakt, de manier waarop je samenwerkt en je tevredenheid. Maar niet alleen je eigen verwachtingen spelen een rol bij je succes en welbevinden. Ook de verwachtingen van anderen over jou. Hogere verwachtingen van jou over een nieuwe medewerker zorgen dat hij of zij succesvoller bent. Zelfs wanneer die verwachtingen onuitgesproken blijven.

 

Hoe zit dat met verwachtingen? Het Pygmalion effect
Rosenthal onderzocht de invloed van verwachtingen van anderen op onze prestaties. Wat gebeurt er met jou als iemand veel, weinig, iets positiefs of negatiefs van jou verwacht?

Het onderzoek staat bekend onder de naam Pygmalion effect. Hij bekeek in hoeverre de verwachting van leraren invloed hebben op de prestaties van leerlingen. Hij deed een experiment met een klas. Hij nam IQ testen af bij de leerlingen in de klas. De leraren kenden de uitslag van de testen niet. Rosenthal besprak met de leraren een aantal leerlingen waarvan  hij zei dat  de leraar op basis van de IQ test mag verwachten dat zij snel zouden groeien. Maar in werkelijkheid ging het om willekeurige leerlingen. Aan het einde van het jaar nam hij weer een IQ test af. Alle kinderen gingen vooruit. Alleen de leerlingen waarover hij had gezegd dat ze snel zouden groeien gingen veel meer vooruit. Soms tot wel 30 punten.

 

Positieve verwachtingen, ander gedrag, betere prestaties
De leraren brachten hun verwachtingen verbaal en non verbaal over, eigenlijk zonder dat ze het zelf in de gaten hadden. De kinderen waarvan ze hoge verwachtingen hadden kregen een betere plek in de klas, gerichter feedback, meer aandacht.  Het gedrag van de leraar had invloed op het zelfbeeld van de leerlingen, hun geloof in zichzelf en gedrag naar de leraar. Dat versterkte elkaar.

Dit onderzoek is op veel plekken herhaalt. Niet alleen binnen het onderwijs maar ook daarbuiten.  Hoge verwachtingen over anderen beïnvloeden ons gedrag naar anderen. Die krijgen daardoor een ander beeld van zichzelf en gedragen zich anders naar ons.

 

Verwachtingen van anderen
Het is van belang medewerkers te benaderen met positieve verwachtingen omdat ze daarmee succesvoller worden. Hoe zorg je dat de verwachtingen positief blijven of worden?

Ben je bewust van projecties die niet kloppen: Wanneer je geen ervaring met bepaalde situaties, kun je moeilijk verwachtingen hebben. Dan projecteren we onze kennis over een bepaalde situatie op een komende situatie waarvan we denken dat zij vergelijkbaar is. Zo kun je bijvoorbeeld een negatieve ervaring hebben met een nieuwe medewerker uit een andere branche, zoals de gezondheidsbranche. Wanneer je denkt dat iedere nieuwkomer uit de gezondheidsbranche slecht zal functioneren is dat een projectie. Het hoeft niet te kloppen.  
Benoem wat goed gaat in plaats van fout. Richt aandacht op zaken die positief zijn aan de ander. Benoem wat er goed gaat en wie wat goed doet.
Stimuleer de visueuze cirkel van positief denken: Denk in de mogelijkheden die medewerkers hebben. Dat leidt tot creatie, groei en kansen benutten. Dat ervaren mensen als prettig, het levert energie op en dat trekt mensen aan.
Stop je gedachten: Als je je beledigd, gefrustreerd, boos of teleurgesteld voelt door een persoon: stop even met je negatieve gedachten. De persoon tegenover je deed iets anders dan je had verwacht. De realiteit is even anders. En dat is het enige. Laat je niet meevoeren door teleurstellingen.