Doe mij een purpose

People don't care how much you know until they know how much you care”  zei Theodore Roosevelt eens. Mensen geven er niets om wat je weet totdat ze weten wat jij er om geeft. Ik hoorde de uitspraak tijdens een presentatie van de CEO van Randstad. Het zette me aan het denken. Ik ben nogal van de inhoud en kennis. Wat vind ik er eigenlijk van als iemand iets verkondigt waar hij weinig tot niks om geeft?

Collega’s en klanten willen weten hoe groot jouw zorg voor het onderwerp echt is. Dat betekent niet alleen dat je laat zien dat je ergens om geeft. Het gaat juist om de intenties die er achter zitten.  Mensen zullen je beter horen wanneer jouw intenties aansluiten bij hun intenties.

Intenties
Intenties dus. De innerlijke drijfveren om een doel te bereiken. Dat geldt voor doelen van jezelf, maar ook voor die van je organisatie. Je kunt dan wel een ‘purpose’ hebben, maar het gaat er om dat het een purpose is waar je blind voor gaat, waar je echt voor wilt zorgen.

Soms zit  de ‘care’ voor een purpose in de genen van een organisatie. Je ziet het terug bij jonge start ups, ze werken met een team aan een idee waar ze echt voor gaan. Ze hebben met zijn allen de intentie de wereld te veranderen. Nieuw is het niet. Milieuactivist Yvon Chouinard startte in de jaren 70 het outdoor kledingbedrijf Patagonia. Hij wil onze planeet redden met goede duurzame producten. En een duurzame manier van werken. Nog steeds. Iedere nieuwe medewerker is daar tot in iedere vezel van doordrongen. Ze delen deze intentie oprecht want anders kunnen ze er niet komen werken. Met mensen met dezelfde ‘care’, is het eenvoudiger een gezamenlijke purpose na te streven. Wanneer je als organisatie een purpose formuleert, wordt dat een ander verhaal. Hoe zorg je dat medewerkers deze in hun hart sluiten en het echt hun zorg wordt?  

En mijn eigen intenties?
Bij mijzelf zit er best wat scheef.  Ik houd me bezig met de onboarding van nieuwe medewerkers. Veelal bij grote organisaties met hoogopgeleide medewerkers. Die laatste zijn schaars: organisaties willen hen graag goed ontvangen zodat ze snel operationeel zijn en ze langer blijven. Soms hebben ze best wat ‘verwende noten op hun zang’. Thuis heb ik een zoon met een beperking. Misschien komt hij alleen aan een passende baan wanneer hij een duwtje in de rug krijgt en een organisatie echt zijn best doet om hem op te nemen. Mijn zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is vele malen groter dan de zorg voor mensen die het alleen ook wel redden. In hoeverre speelt dat verschil in ‘how much I care’ eigenlijk een rol in de effectiviteit van mijn onboarding-boodschap? Komt die wel aan?

Een purpose en care
Een purpose vraagt om care. Maar ook omgekeerd. Je zorg bepaalt je doel. Ik mag nog best wat aan mijn eigen purpose werken. Die Roosevelt was zo gek nog niet.