Recruitment

Zoeken, werven, selecteren, onboarden

Slimmer en beter rekruteren. En daarover stevig de regie moeten voeren. Op het gebied van sourcing, werving, selectie en onboarding. Workwonders kan u daarbij ondersteunen met een advies of traject op maat. Of met een van de door Workwonders ontwikkelde diensten. 

U wilt: 

- Samen een vuist maken voor een wervende cultuur

Een organisatie waarbij de recruiter in zijn eentje verantwoordelijk is voor de werving en selectie heeft minder slagkracht om het juiste talent te vinden dan een organisatie waar alle betrokkenen rekruteren. Hoe krijgt u een wervende cultuur in uw organisatie? Workwonders ontwikkelde een workshop voor  HR Managers, vacaturehouders, recruiters en communicatiespecialisten om tot een gezamelijke recruitmentaanpak te komen.

- Slimmer en beter rekruteren? Prioriteiten stellen voor succesvol recruitment
Recruitment is meer dan talent vinden dat ja tegen uw organisatie zegt. U kunt echt tevreden zijn met uw rekrutering wanneer uw vaste nieuwe medewerkers na zo'n  twee jaar nog tot volle tevredenheid bij uw organisatie werken.  Om een goede match te maken zult u de juiste prioriteiten moeten stellen voor het vinden, werven, selecteren en onboarden van het talent dat uw organisatie nodig heeft. Workwonders stelt samen met u de succesfactoren vast voor uw recruitment.

- Grip op Structurele personele schaarste? 
Wellicht  is er ook binnen uw organisatie een blijvend tekort aan specifieke doelgroepen. Om een goed beeld te krijgen van de instroom van nieuwe medewerkers, brengt Workwonders uw (toekomstige) behoeftes, het aanbod op de interne en externe arbeidsmarkt en uw recruitmentstrategie in kaart. En kijkt waar verbetermogelijkheden liggen.   
Workwonders werkt hiervoor met een human sourcing scan, een model dat aantoont hoe u complexe vragen over personele schaarste in de arbeidsmarkt kunt oplossen door anders te kijken naar uw bedrijfsorganisatie, de arbeidsmarkt en recruitment.  

- Een optimale selectie van de juiste persoon op de juiste  plaats
De juiste selectie technieken zijn cruciaal om een ideale match tussen persoon en baan te  maken. Workwonders professionaliseert uw selectiegesprekken zodat verwachtingen tussen u en uw kandidaten over en weer beter worden afgestemd. Meer informatie