6 op 10 teleurgesteld in nieuwe baan

Grootste teleurstellingen zijn financiële beloning en introductie

 Bij zes op de tien personen valt minimaal één aspect tegen bij de start van hun nieuwe baan. Als het tegenvalt, valt het gemiddeld ook goed tegen. Aan gemiddeld vier verwachtingen wordt dan door de werkgever niet voldaan. Eén op de drie mensen die teleurgesteld zijn vertelt dat tegen niemand. Deze ontevredenheid zorgt voor demotivatie en mindere prestaties, en mogelijk tot ongewenst voortijdig vertrek. Voor een goede start is support in de eerste 90 dagen, de onboarding, erg belangrijk. Dit blijkt uit onderzoek van de Intelligence Group in opdracht van Workwonders onder 505 mensen die het afgelopen jaar van baan veranderden.

Teleurstelling over financiële beloning en loopbaanmogelijkheden

Opvallend is dat bij één op de vier (26%) nieuwe medewerkers de financiële beloning en loopbaanmogelijkheden tegenvallen. Een derde van deze personen vertelt dat buiten de deur. Dat is slecht voor je werkgeversimago en employer brand. Ardiënne Verhoeven, Workwonders, onboardingspecialist: “Organisaties schetsen kandidaten bij binnenkomst (te) mooie loopbaanmogelijkheden, bijvoorbeeld ter compensatie van een lager salaris. Dat kan alleen wanneer die kansen er ook echt zijn. Dan blijven mensen die je net hebt aangenomen en cruciaal zijn voor je organisatie enthousiast”. Uit ander onderzoek blijkt dat het verloop met 50% afneemt wanneer mensen met een reëel verwachtingspatroon binnenkomen. Dat pleit voor een realistisch verhaal tijdens de werving. Zo zou een bruto-netto berekening vast onderdeel moeten uitmaken van de aanbieding die een werkgever aan een nieuwe werknemer doet.

Goede onboarding zorgt voor vliegende start
Het is belangrijk dat organisaties de wederzijdse verwachtingen tijdens de onboarding van nieuwkomers toetsen. Zeker bij mensen die organisaties graag willen behouden, moeten organisaties hiermee tijdens de eerste 90 dagen in een nieuwe baan heel actief zijn’, aldus Ardienne Verhoeven. Er wordt weinig over die verwachtingen gesproken, ook niet met een leidinggevende.

Daarnaast pleit zij voor het inzetten van buddies of peer-coaches tijdens de onboarding, collega’s op gelijk niveau. Die spelen blijkens het onderzoek slechts bij 7% van de nieuwkomers een rol. Terwijl het een laagdrempelige en effectieve manier van onboarding biedt.

 

U heeft het afgelopen jaar een nieuwe baan gekregen. Hoe zijn uw verwachtingen met betrekking tot onderstaande aspecten uitgekomen?

(Zwaar) tegengevallen

Als verwacht

(Enorm) meegevallen

De financiële beloning

26%

43%

31%

Wat er voor mij geregeld was ter introductie

26%

46%

28%

De loopbaanmogelijkheden

22%

53%

26%

Mijn manager

19%

39%

43%

Het beleid van de organisatie

18%

50%

32%

De sfeer in de organisatie

14%

39%

46%

De inhoud van de baan

14%

51%

35%

De flexibiliteit die de organisatie van mij verwacht

14%

51%

36%

De eerste dag

14%

39%

47%

De normen en waarden van de organisatie

12%

53%

35%

De loyaliteit die de organisatie van mij verwacht

11%

54%

35%

De prestaties die de organisatie van mij verwacht

11%

53%

36%

Mijn collega’s

10%

38%

52%

 

Webinar Onboarding
Op maandag 24 maart om 13 uur vindt een gratis webinar plaats over het verschil dat onboarding kan maken. Deze webinar wordt gegeven door Ardiënne Verhoeven, Workwonders en Geert-Jan van Waasdorp, Intelligence Group. Inschrijving kan via deze link.

Workwonders
Workwonders zorgt voor een vliegende start voor nieuwkomers. We richten de eerste 90 dagen in voor snel succes en betere retentie.

Meer informatie:
Ardiënne Verhoeven, ardienne@workwonders.nl, +31 (0)6 5337 14 12